Ordliste

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å
Egne indhentede oplysninger

Information samlet af koncernvirksomheder og eksklusivt ejet af Euler Hermes. Det er en garanti for servicekvaliteten tilbudt til kunderne.​


Forebyggelse

Processen hvor forsikringstager kan, baseret på information fra Euler Hermes om kundernes solvens, udvælge sine kunder og mindske egne tab.​


Håndtering af tilgodehavender

En række serviceydelser udbudt til virksomheder med henblik på at sikre inddrivelse af tilgodehavender efter fakturering af debitor og op til retssagsfasen, hvor det er relevant.​


Inddrevne summer

Alle inddrevne beløb efter erstatning, hvor forsikringsselskabet overtager forsikringstagers ret til tilgodehavender, der er forsikret og er blevet erstattet.​

Insolvens

Juridisk anerkendt manglende evne hos debitor til at møde sine forpligtelser som f.eks. at betale sin gæld.​


Kreditforsikring

En forsikring, hvor en virksomhed beskytter sig imod risikoen for manglende betaling af tilgodehavender.​


Mægler

En uafhængig mellemmand, der henvender sig til virksomheder for at tilbyde dem en kreditforsikring eller factoringsaftale. Mæglere rådgiver forsikringstagere under implementeringen af policen eller aftalen og i den daglige administration.​


Police

Kreditforsikringskontrakt mellem Euler Hermes og forsikringstager.​

Præmie

Beløb, der betales af forsikringstager til forsikringsselskabet i bytte for risikodækning. Der skelnes mellem: 1. Skriftlige præmier: det fakturerede beløb i perioden til at dække risici i løbet af kontrakten og 2. Indtjente præmier: andelen af præmier skrevet i løbet af perioden eller tidligere svarende til dækning af risici i løbet af den relevante periode.​​


Skade

Situationen, hvori en risiko realiseres. En skade berettiger forsikringstager til kompensation og udløser kompensationsmekanismen, der er indbefattet i kreditforsikringen.