Garantiløsninger fra Euler Hermes

 

 

Dine forretningspartnere kræver garantier og sikkerhedsstillelser for at være sikre på, at du vil leve op til dine kontraktlige forpligtelser. En garanti fra Euler Hermes giver dem den nødvendige sikkerhed som grundlag for et vedvarende og tillidsfuldt forretningssamarbejde.                                

​​

​At få stillet en garanti kan ses som at indgå i en tredelt forbindelse, hvor vi med vores navn forpligter os over for tredjepart for at sikre dig som entreprenør. Garanti er også kendt som sikkerhedsstillelse.
Garanti handler om at sikre en person, som ikke har et gensidigt forhold til forsikringsselskabet (ekstern part). Garantien sikrer, at entreprenøren (din virksomhed) kan opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. 
 

Garanti 

Hvordan virker en garanti?

 
Med en garanti fra Euler Hermes, som er udstedt under vores garantivilkår, vil du være i stand til at give tilbud på en kontrakt, uden at din kreditbevilling i banken bliver berørt. Dette betyder, at lånefaciliteterne og arbejdskapitalen er sikret, og du kan derfor trygt planlægge fremtiden i vished om, at du har evnen til at gennemføre kontrakten og stille garantien – en klar fordel over for en konkurrent, som ikke har valgt denne løsning.
 
Almindelige typer af garantier omfatter:
 
  • Tilbudsgaranti: sikrer pålideligheden af et tilbud i en udbudsproces
  • Forudbetalingsgaranti: sikrer en korrekt brug af forudbetaling for en kontraktlig forpligtelse
  • Arbejdsgaranti: sikrer korrekt udførelse af en kontraktlig forpligtelse
  • Vedligeholdelsesgaranti: sikrer at fejl og mangler bliver udbedret i en garantiperiode
  • Told-, skat- og afgiftsgaranti: sikrer betaling af told og afgifter i forbindelse med bl.a. udskydelse af importafgift og EU-transitprocedurer
Euler Hermes tilbyder ikke finansielle garantier.
  
 
 

​​​