Bygge- & anlægsbranchen samt industrisektoren

​​Bygge- & anlægsbranchen samt industrisektoren har altid haft behov for garantiprodukter. Vores udvalg af garantier til dig er lige så varieret som dine behov.

Tilbudsgaranti


Stilles i forbindelse med licitation på offentlige arbejder som sikkerhed for, at du som entreprenør, hvis du får tildelt opgaven, vil underskrive kontrakten og påtage dig at udføre arbejdet i henhold til denne.

Forskudsgaranti


Som sikkerhed for tilbagebetaling af forudbetaling eller acontobetalinger.

Leverancegaranti


Som sikkerhed for den forpligtelse, du har påtaget dig som leverandør med henblik på at levere varer og/eller serviceydelser frem til det tidspunkt, hvor leveringen sker.
 

Arbejdsgaranti


Som sikkerhed for udførelse af det kontraherede arbejde samt udbedring af eventuelle mangler i afhjælpningsperioden.

Garantier til joint ventures og konsortier


Større byggekontrakter udføres ofte af et konsortium (joint venture), og det involverer en særlig risiko for de virksomheder, der deltager i et sådant joint venture. Euler Hermes har mange års erfaring med joint ventures og tilbyder virksomheder i bygge- og anlægsbranchen særlige joint venture garantier, der tager højde for deres behov.