Fødevare- og transportbranchen

​​Takket være vores indgående erfaringer har vi omfattende viden om landbrugsmarkedet i EU og de særlige behov, der er i forbindelse med import og eksport.

EU-garantier fra Euler Hermes stilles over for NaturErhvervsstyrelsen. Garantien dækker virksomhedens forpligtelser i henhold til EU’s markedsordninger. Det kan for eksempel være, at virksomheden ikke kan opfylde tildelte importlicencer, ikke kan betale for varer købt fra EU’s overskudslagre eller ikke er i stand til på forlangende at tilbagebetale forudbetalte subsidier.
 
Vi tilbyder ligeledes garantistillelser over for told- og skattemyndigheder som sikkerhed for betaling af told og afgifter i forbindelse med:
 • Udskydelse af importafgift

    

 • Toldoplagsordninger

    

 • Midlertidig import

   

 • EU-transitprocedurer 

   ​