Undgå svindel

For at hjælpe vores kunder mod tab på svindlere har vi udarbejdet en oversigt over faresignaler.  

 
Vær opmærksom

For mange virksomheder kan det virke uoverskueligt at vurdere om en ny kunde er svindler eller ej. Er du kunde hos Euler Hermes Danmark, vurderer vi om din kunde er kreditværdig, men der er meget, som du selv kan gøre for at sikre, at du handler med den korrekte virksomhed.
 

Få de ko​rrekte oplysninger fra start

Udover at være opmærksom på de små faresignaler, kan du også altid sikre dig og din forretning ved at kræve, at ordreafgivelse foregår skriftligt med angivelse af enten CVR-nr. ved virksomheder eller CPR-nr. ved private kunder.
 

Tjek altid mobilnummer

Kunden bør desuden angive sit navn og telefonnummer med blokbogstaver på ordreafgivelsen. Hvis køber indgiver sin ordre over mobiltelefon, bør du være varsom og som minimum tjekke nummeret og ringe tilbage på det.

Bed om bekræftelse af ordren fra kundens side

Du bør sende en ordrebekræftelse til virksomheden og kræve, at kunden efterfølgende bekræfter ordren før den effektueres.

Hvis du får mistanke om svindel

Oplever du nogen form for mistænkelig adfærd ved danske debitorer, så kontakt politiet i din politikreds for en drøftelse omkring evt. politimæssige tiltag. Er du kunde hos Euler Hermes og oplever faresignaler ved en dansk eller udenlandsk debitor, så kontakt Euler Hermes’ skadesafdeling for en drøftelse af det videre sagsforløb.