Hvordan fungerer inkasso?

Vores primære mål er at sikre dig fuld betaling hurtigst muligt, mens du bevarer et godt forhold til din kunde. Vi har mange års erfaring med inddrivelse af forfaldne fakturaer for virksomheder af enhver type og størrelse​​ - uanset hvor i verden køber befinder sig.

 
Når vi modtager din inkassosag, registrerer vi detaljerne i vores omfattende database, og en fast kontaktperson får til opgave at håndtere din sag. Du vil altid blive opdateret om, hvordan inddrivelsen skrider frem.
 
Kontaktpersonens første opgave er at kontakte debitor og sende et inkassobrev med krav om fuld og øjeblikkelig betaling af gælden. 
 
Vi gør alt, hvad vi kan for at inddrive forfaldne fakturaer, før der skal ske juridiske tiltag. Hvis gælden stadig ikke bliver betalt efter de før-retslige tiltag, kan det dog blive nødvendigt at fortsætte med juridiske tiltag - naturligvis med din forudgående accept. I den fase kan vi også  tilbyde konkurrencedygtige priser på juridisk bistand - lige fra en gennemgang af de pre-juridiske tiltag til selve håndhævelsen.