Inkassoprocedure i Danmark

Hvis kunden ikke betaler

 

 

Hvis din kunde ikke betaler til tiden er det vigtigt, at du reagerer hurtigt – og korrekt. Det kan skade din inkassosag, hvis ikke du rykker for den udeblevne betaling korrekt, samt hvis der går for lang tid inden rykkerprocedurerne sættes i gang.

 

Rykkerprocedure ved manglende betaling


Det er vigtigt, at du sender 1. rykker senest et par dage efter betalingen er forfalden og angiver en 10 dages betalingsfrist.
 
Du har ret til at rykke for den manglende betaling tre gange - med minimum 10 dages mellemrum - og opkræve et rykkergebyr på max kr. 100,00 inkl. moms pr. rykker, inden du sender inkassovarslet. Inkassovarslet kan dog sendes allerede ved første rykker.  
 
 

Inkassovarsel


Hvis debitor ikke betaler efter første rykker, så vil de efterfølgende rykkere oftest heller ikke gøre en forskel. Sørg derfor for at få sendt inkassovarslet af sted hurtigst muligt i forløbet, således at debitor ikke når at stifte yderligere gæld. 

 

Forslag til inkassovarsel


Der er ingen regler for formuleringen af inkassovarslet, men et forslag kunne være:
 
"Nærværende rykker er samtidig et påkrav og varsel i henhold til inkassolovens § 10, samt inkassobekendtgørelsens §§ 3 og 4. Såfremt der ikke sker betaling senest 10 dage fra dato, vil det skyldige beløb uden yderligere varsel blive overdraget til inddrivelse hos Euler Hermes Danmark. Når sagen overdrages til Euler Hermes Danmark betyder det, at vores krav vil blive pålagt yderligere inddrivelsesomkostninger.”
 
Det afgørende er dog, at inkassovarslet sendes til kunden, inden du sender sagen til inkasso.
 

 
 ​​​​​​

Forslag til rykkere

​Euler Hermes har udarbejdet tre skabeloner til rykkerskrivelser, som du frit kan kopiere og sende til dine kunder:
 
Forslag til 1. rykker
Forslag til 2. rykker
Forslag til 3. rykker