Inkassoprocedure i Storbritannien

Hvis kunden ikke betaler

 

 

Ved manglende betaling hos en kunde i Storbritannien bør man være opmærksom på, at sagen bør overdrages til inkasso senest 4 uger efter betalingsfristen er overskredet.


Inkasso i Storbritannien


Det anbefales at sende to rykkere, hvorefter et brev med varsel om retslig inkasso (Letter Before Action) sendes. 
 
Inkassovarslet giver skyldner enten 48 timer eller 7 dage til at betale, før der tages retslige skridt. Det er sædvanligvis 48 timer, men kreditor beslutter hvilken tidsramme, der ønskes.
 
Det er ikke generel praksis at opkræve gebyrer for rykkerbreve i Storbritannien, da rykkerbreve er en del af den generelle opkrævningsprocedure.
 
​​​

Rykkerbreve på engelsk