Etik

Vores integritet er afgørende i Euler Hermes. Vi stræber efter at være ansvarlige inden for alle områder af vores forretning, og har etableret etiske retningslinjer for at sikre, at alle vores medarbejdere opfører sig i henhold til samme høje standard.

 

STANDARDER FOR ANTIDISKRIMINERING

Som arbejdsgiver går Euler Hermes ind for ligestilling. Euler Hermes tolererer ikke diskrimination på arbejdspladsen baseret på kriterier som race, religion, hudfarve, alder, køn, nationalitet, slægt, seksuel orientering, civilstatus, handicap, graviditet, politisk overbevisning eller fagforeningsmæssige aktiviteter. 
 
 

MINIMUMSSTANDARDER FOR ANTICHIKANE

Euler Hermes er opsat på at understøtte alles ret til at blive behandlet med værdighed og respekt på arbejdspladsen. Vi har defineret en global politik, der anvendes i hele Euler Hermes koncernen og som giver retningslinjer og råd til alle medarbejdere, hvis de skulle opleve at blive chikaneret.