Tyske ejendomsforbehold

 

 

Mange danske virksomheder taber hvert år penge, fordi deres tyske kunder går konkurs. Vi har set flere eksempler på, at tyske virksomheder vender sig mod danske leverandører, når deres tidligere tyske leverandører ikke længere vil levere til dem på grund af manglende betaling.
 

Vær opmærksom ved kreditsalg til tyske virksomheder

 
Sælger du på kredit til tyske virksomheder, skal du være opmærksom på, at den fulde fordring ofte helt må afskrives, hvis virksomheden kommer i betalingsvanskeligheder og går konkurs. Det skyldes, at der ofte ikke er nogle aktiver i boet.
 

Tag ejendomsforbehold

 
Du har dog mulighed for at sikre dig ved at tage ejendomsforbehold. I modsætning til i Danmark har ejendomsforbehold for de leverede varer også virkning overfor 3. mand. Dette har især stor betydning i konkurstilfældene, hvor du – hvis du har taget ejendomsforbehold – kan forlange at få udleveret de pågældende varer fra bobestyreren.
 

Få mere at vide

 
Ring til vores konsulenter på telefon 88 33 33 88 og få mere information.
 

Forslag til ejendomsforbehold

 
Tyske ejendomsforbehold