Fire grunde til at kreditforsikring bidrager til at øge lønsomheden for din virksomhed

 

 

Tilgodehavender kan udgøre op til en tredjedel af de totale aktiver på en virksomheds balance. Effektiv styring af dine tilgodehavender er derfor vigtig for at:  
 
1. Opnå omfattende beskyttelse mod risikoen for insolvens
2. Forbedre dine kunderelationer 
3. Forbedre bankrelationer og tilgangen til finansiering
4. Støtte en salgsudvidelse
 
 

1. Kreditforsikring giver omfattende beskyttelse mod risikoen for insolvens blandt dine kunder

 
 Den positive finansielle virkning af en kreditforsikring er genereret gennem:
  • Forbedret omsætningshastighed af tilgodehavender og betalinger til tiden
  • Forbedret forretningsplanlægning gennem reduktion af ukendt risiko
  • Reducerede niveauer af uerholdige fordringer og tilfælde af svindel
  • Mere gentagende handel
  • Færre kundeklager og konflikter
  • Mere lønsomt salg
  • Lavere gennemsnitlige omkostninger for kreditstyring

Omkostningen for kreditstyring bliver lavere, fordi kreditforsikrede virksomheder har adgang til bedre information om kredit og markeder. Dette kan føre til et forbedret beslutningsgrundlag, hvilket reducerer risiciene.
 
Hvordan fungerer det?

Kreditforsikrede virksomheder (også kaldt policetager) er forsikret gennem et kredit limit, som er tildelt  virksomhedens kunder eller "købere". Et kredit limit fra Euler Hermes er en objektiv holdning, som er baseret på køberens økonomiske tilstand. Den er baseret  på ekspertviden og erfaring kombineret med avancerede underwriting systemer, som gør det muligt for Euler Hermes at stille tusindvis af kredit limits hver dag. Hver kredit limit overvåges og justeres efter behov (f.eks. ved øget handel eller hvis købers økonomiske tilstand ændres).

 

2. kreditforsikring forbedrer dine kunderelationer

 
 
Kreditforsikrede virksomheder kan drage nytte af Euler Hermes’ kontinuerlige overvågning af deres eksisterende og potentielle kunder. Policetager kan bruge denne viden til at øge kreditniveauet – og derfor handlen – med nogle kunder og dermed styrke kunderelationerne med disse.
 

3. kreditforsikring forbedrer bankrelationer og tilgang til finansiering

 
 
Kreditforsikring hjælper virksomheder med at få adgang til bankfinansiering og med at opnå bedre vilkår, fordi deres tilgodehavender er forsikret - noget som har en positiv indvirkning på virksomhedens "cash flow".
 
Kreditforsikring er billigere og enklere at administrere end remburs og giver virksomheder en større mulighed for at handle frit med kredit i hele verden.
 
En kreditforsikring kvalificerer policetager til at få adgang til større kreditbevillinger og bedre vilkår. 
 

4. kreditforsikring hjælper med at øge salget

 
 
Kreditforsikring bidrager til en mere effektiv kreditstyringsproces, fordi den reducerer administrationsomkostningerne og maksimerer inddrivelsen af ubetalte regninger. Dette gør, at kreditcheferne kan fokusere på "værdiskabende aktiviteter" som for eksempel at støtte deres salgsteam i udviklingen af nye kommercielle muligheder.
 
Se vores økonomiske analyser og find ud af, hvordan vores indsigt og viden kan hjælpe dig med at tage de rigtige beslutninger, hvis du tænker på at ekspandere på nye markeder.

​​​​​​​​