Kreditpolitik

 

 

En kreditpolitik, der klart definerer retningslinjer for håndtering af debitorer, er et vigtigt værktøj, som alle virksomheder bør etablere og anvende. Kreditpolitikken sikrer en sammenhængende styring af al salg på kredit.

Gode råd om kreditstyring


Her får du 10 gode råd til udarbejdelse af en kreditpolitik:


 1. Udarbejd kreditpolitikken skriftligt og sørg for at alle kender til den og efterlever den.
   
 2. Sørg for at kundedatabasen hele tiden er ajourført med korrekte data - især virksomhedens registreringsnummer er vigtig. Hvis kunden pludselig forsvinder uden at betale, kan du som regel finde frem til den nye adresse på CVR-registerets hjemmeside.
   
 3. Fastlæg et kreditmaksimum pr. kunde og stå ved det.
   
 4. Tjek løbende om kunden er opført i registrene over dårlige betalere.
   
 5. Fastlæg krav til og procedurer for kreditvurdering af eksisterende og potentielle kunder.
   
 6. Fastlæg kredittider, der tager hensyn til balancen mellem kredittidens betydning for salget, kreditrisikoen og virksomhedens likviditet.
   
 7. Fastlæg klare regler for kompetencen til at fravælge fastlagte kreditmaksima, normale kredittider, rykkerprocedurer etc.
   
 8. Fastlæg en rykkerprocedure og efterlev den. Kontroller at virksomhedens betalingsbetingelser overfor kunderne fremgår tydeligt af ordrebekræftelse, kontrakt og faktura.
   
 9. Sørg for, at alle relevante medarbejdere kender kreditpolitikken og er klar over, hvordan de fastlagte procedurer efterleves.
   
 10. Ajourfør kreditpolitikken løbende. 


Men husk at selv den bedste kreditpolitik er ingen garanti mod tab på debitorer. Overvej anvendelse af værktøjer til begrænsning af risiko f.eks. garantier, remburser, kreditforsikring m.v.


Bestil tilbud på en kreditforsikring

Ønsker du at få et tilbud på en kreditforsikring, skal du bare klikke på et af de følgende links, udfylde skemaet og sende det til os.
 
Bestil tilbud på en kreditforsikring

Application for credit insurance