Takt & tone i Indien

 

 

Kilde: Danmarks Eksportråd
 

Takt og tone

Når man skal gøre forretning i Indien er det essentielt at have en god forståelse for
indisk tankegang og forretningsfacon. Behovet for at forstå indiske forretningsforhold
afhænger naturligvis af, hvilket engagement man søger i landet. Et almindeligt
agentforhold kræver ikke den samme indsigt som etablering af et produktionsselskab
med en indisk partner.
 
Et samarbejde med en indisk virksomhed kræver derimod generelt tålmodighed og
tolerance fra den danske partner, eftersom indiske procedurer og effektivitet sjældent
matcher almindelig dansk forretningskultur og standarder.
 
I forbindelse med etablering af dansk-indiske relationer er det nødvendigt at foretage
forretningsbesøg, da tilstedeværelse anses som væsentlig faktor i det indiske
forretningsmiljø. Det er afgørende at være både tålmodig og vedholdende, når man
skal opnå gode indiske forbindelser og lave forretninger. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at inderne sjældent siger nej til en handel, selvom de ikke har
ressourcerne til at udføre den. Mange indiske virksomheder går efter først at sikre sig
opgaven og derefter finde ud af, hvordan opgaven løses.
 
Danske normer for overholdelse af tidsfrister i forhold til levering, toldbehandling,
møder, godkendelser, transport og betaling er anderledes i Indien. Inderne
værdsætter punktlighed, men finder det ofte svært at udføre. Dette skyldes dels
landets administrative og fysiske infrastruktur og dels en anderledes indisk opfattelse
af tid og prioritering. At tage en beslutning er ofte tidskrævende i Indien. Inderne
foretrækker at vende alle aspekter af en sag før beslutningen træffes. Der sættes pris
på, at dette respekteres af udenlandske
partnere.
 

Kontortider

Virksomheder har normalt åbent mandag-fredag 9.30 til 17.30. Nogle enkelte har
endda åbent lørdag.
 

Sprog

Engelsk er efterhånden det foretrukne forretningssprog i Indien, hvilket især har
vundet indpas i de store byer, der i vid ustrækning domineres af multinationale
virksomheder.