Takt & tone i Italien

 

 

​Kilde: Danmarks Ambassade, Rom, Italien
 

Takt og tone

Italienske forretningsfolk vil nødig spilde tid på anliggender uden for interesseområdet,
men lægger samtidig stor vægt på ikke at fremstå afvisende. En hjertelig holdning kan
derfor ikke altid med sikkerhed tolkes som en interesse for de forretningsmæssige
muligheder.
 
Det anbefales at tiltale en samarbejdspartner med De, indtil vedkommende selv
foreslår den mere uformelle tiltaleform.
 
Den ydre fremtoning har stor betydning. Hovedreglen er helt enkelt, at man altid skal
tage sig bedst muligt ud. Hvor man i Danmark ved mange lejligheder kan have en
tendens til afslappet påklædning og er påpasselig med ikke vil klæde sig for ”fint”, ser
man helt anderledes på dette i Italien. Man kan aldrig være for fint klædt på.
 
I de store virksomheder er der ofte langt fra medarbejderniveauet til den ikke altid
særlig synlige ledelse, hvilket let kan skabe grobund for bureaukrati og/eller
manglende motivation hos den enkelte medarbejder.
 

Kontortider

Kontortiden varierer stærkt, men ligger generelt inden for kl. 9.00-13.00 og kl. 14.00-
18.00. Det kan ikke tilrådes at foretage forretningsrejser i Italien i slutningen af juli,
endsige i august måned, som er den egentlige feriemåned, hvor hele landet mere eller mindre lukker ned. Ferieperioden tenderer til at strække sig lidt ind i september, og fuld erhvervsmæssig aktivitet efter sommerferien kommer først i gang i anden halvdel af september. 
 

Sprog

Kendskabet til fremmende sprog er generelt mangelfuldt i Italien, og man støder
stadig på vigtige personer i erhvervslivet, som kun taler italiensk. Sprogkundskaberne
er dog med årene blevet lidt bedre blandt de yngre italienere. Den offentlige sektor i
Italien skriver og taler kun italiensk.