Takt & tone i Polen

 

 

​Kilde: Danmarks Ambassade, Warszawa, Polen

Takt og tone

Omgangsformen i Polen er formel, og strukturen i de fleste organisationer er ganske
hierarkisk opdelt. Generelt kan det anbefales ved mødet med polsk kultur at udvise
stor høflighed, respekt og i en startfase en formel form.
 
Din repræsentant i Polen skal ideelt set være af polsk afstamning, men et indgående
kendskab til landet og dets traditioner og normer kan også gøre det.
 
Forretning i Polen kan være tidskrævende. Beslutninger træffes langsomt, fordi rutiner
ikke forligger, lovene er uklare eller forskellige instanser skal høres. Dertil kommer, at
mange embedsmænd frygter at træffe de forkerte beslutninger. Således er vedholdenhed nødvendig, når beslutninger i den offentlige administration afventes.
 

Kontortider

I Polen er arbejdsugen på 40 timer. De fleste offentlige institutioner er åbne fra
klokken 8 til klokken 16, dog er nogle kontorer og firmaer åbne fra klokken 7 til
klokken 15.

Sprog  

Fremherskende fremmedsprog er russisk (23%), mens engelsk tales af 17% af
befolkningen, dog er dette tal 54%, hvis man kun medtager de 18-24 årige. Omkring
halvdelen af befolkningen taler et fremmedsprog, dvs. enten russisk, engelsk, tysk
eller fransk.