Takt & tone i Sverige

 

 

​Kilde: Danmarks Ambassade, Stockholm, Sverige

Takt og tone

Ved forhandling med svenske forretningsfolk skal man ikke lade sig forlede til at tro,
at fordi dus-formen er udbredt, kan man indtage en afslappet holdning til aftaler og
forhandlingsform. Den danske humor kan eventuelt anvendes med held efter
forhandlingernes afslutning, men forudsætter takt og god indlevelses- og
formuleringsevne. En vis forsigtighed bør iagttages med dansk humor, som bygger på selvironi, og som ofte misforstås.
 
Et emne, som danskere til tider ynder at bringe på bane over for svenskere, er det
danske begreb "Forbuds-Sverige", herunder især restriktionerne på alkoholområdet.
Morsomheder omkring dette emne bør generelt undlades eller i givet fald overlades til
den svenske modpart, idet det kan blive opfattet som en kritik, og fordi en betydelig
del af befolkningen rent faktisk er tilhænger af "Systembolaget".
 
Der er relativt store forskelle mellem virksomhedskulturen i danske og svenske
virksomheder. I svenske virksomheder er demokratiseringsprocessen ofte drevet
ganske langt i den forstand, at beslutninger skal gennem forskellige beslutningstagere i organisationen og i mange tilfælde også høres blandt de almindelige medarbejder, inden der kan træffes en definitiv beslutning. Det er derfor vigtigt, at man som dansk forhandlingspart ved forhandlinger med svenske virksomheder afklarer, om modparten har mandat til at forhandle og træffe beslutninger for ikke at bruge unødig tid og arbejde.
 
Svenskerne betragter, i modsætning til danskerne, først en aftale for indgået, når alle
aftalens vilkår er endeligt forhandlet.
 

Sprog  

Svenskere har i almindelighed svært ved at forstå dansk. Da danskere normalt er lidt
bedre til at forstå svensk, kan det være en idé at affatte aftalen på svensk eller,
såfremt dette ikke er hensigtsmæssigt, på engelsk.