EH SmartView

EH SmartView er et webbaseret rapporterings- og styringsværtøj, som gør det muligt for dig at overvåge din debitorportefølje, så du let kan identificere og minimere dine risici og maksimere dine muligheder.

EH SmartView anvender den globale og lokale viden inden for Euler Hermes’ netværk og leverer den til dig på en brugervenlig online platform.
PROD_PP_004
Skab klarhed med EH SmartView
Med EH SmartView er det let for hele organisationen at få et billede af virksomhedens kundesammensætning – og dermed fremme en risikobevidst virksomhedskultur, hvor både risici og muligheder er i fokus.

Værktøjet er for alle, der ønsker at overvåge risici ved debitor-tilgodehavender. Du får adgang til omfattende ledelsesrapporter, der kan hjælpe dig i din beslutningstagning, når du skal vurdere debitorrisici og styrke mulighederne for vækst.

Vores data opdateres dagligt. Dermed har risikostyring og identificering af nye muligheder aldrig været nemmere og mere nøjagtig!                               
EH SmartView er mere end bare et rapporteringsværktøj. Det hjælper dig også til at fokusere mere på muligheder, der vil gavne din omsætning og forbedre dit cash flow.

EH SmartView giver dig indsigt i en lang række aktuelle ledelsesrapporter og den viden, der ligger til grund for vores EH Grade system.

EH Grade er resultatet af den finansielle overvågning af din kunde. Vi tildeler hver kunde en grade, som afspejler deres finansielle situation og måden, de driver forretning på.

EH Grade er hjørnestenen i Euler Hermes’ viden og vil hjælpe dig identificere og undgå risici såvel som fastholde vækstmuligheder for dine kunder.
Med EH SmartView kan du:

 • danne dig et overblik over din porteføljes risikoprofil
 • analysere acceptraten på dine dækninger ud fra grade, branche eller ansøgt beløb
 • overvåge dine kunders risikoprofil udfra land
 • identificere  ændringer i dine kunders kreditværdighed
 • vurdere din samlede eksponering kundegruppe samt eksponering på dine største kunder

EH SmartView giver dig vigtig viden om dine debitorer og markeder, så du har et solidt beslutningsgrundlag i relation til din virksomheds fremtidige vækst. Det bliver nu meget nemmere at træffe beslutninger om at øge marginen ved højrisiko kunder, ændre betalingsbetingelserne eller sætte ekstra ind i sektorer i vækst.


Med EH SmartView er det let at dele viden om jeres kundeportefølje i organisationen – og dermed fremme en risikobevidst virksomhedskultur, hvor både risici og muligheder er i fokus.

Med EH SmartView får du:

 • Præsenteret dine data klart og overskueligt
 • Skabt større gennemsigtighed, der hjælper dig til at minimere din risiko
 • Styrket kontrol over din debitorportefølje, hvilket maksimerer dine muligheder
 • Øget risikostyring
 • Et effektivt værktøj med hjælp til at beskytte og styrke din forretning
 • Mulighed for at afdække og evaluere dine primære kunder


Kontakt os

Ved at markere denne boks bekræfter jeg, at Euler Hermes må kontakte mig om sine produkter og tjenester i overensstemmelse med deres privatlivspolitik.